ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

H CEIPES-Greece επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων , όπως οι εξής:

-Δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε νέους και ενήλικες (workshops, μαθήματα, εργαστήρια).
–Οργανώνοντας οµιλίες, συνέδρια, ηµερίδες, σεµινάρια και διαλέξεις, καθώς και με συμμετοχή μελών μας σε αντίστοιχα που διοργανώνονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
-Projects κινητικότητας για νέους και ενήλικες ( πολιτιστικές ανταλλαγές , εθελοντισμός στο εξωτερικό , workshops και training courses στο εξωτερικό).
-Συνεργασίες με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
-Τοποθετήσεις Erasmus , Grundtvig και Leonardo.

Η προσέγγιση της CEIPES βασίζεται στη δικτύωση και στη συνεργασία σε τοπικό και διεθνές επίπεδο , με σκοπό την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και γνώσεων. Η δημιουργία συνεργασιών αποτελεί ένα από τα βασικά στοιχεία της αλλαγής, της ανάπτυξης και της οικοδόμησης ενός πολιτισμού για την ειρήνη και την αλληλεγγύη.

Εκτός από ένα μακρύ κατάλογο έργων , τα οποία κυρίως εκτελούνται από τη CEIPES- Ιταλίας , ιδρυτή του δικτύου CEIPES , το δίκτυο μας έχει δρομολογήσει αρκετές δραστηριότητες , όπως αυτές που αναφέρονται παρακάτω :
H CEIPES-Ιταλίας συντονίζει το Κέντρο για την Εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ECHR) της πόλης του Παλέρμο , με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτά.
Συντονίζει επίσης ένα on-line ραδιόφωνο το οποίο διοικείται από νέους. Το ραδιόφωνο , με την ονομασία «Η Νεολαία Πρωταγωνίστρια» έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει την ενεργό συμμετοχή των νέων , να τους δώσει την ευκαιρία να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες για την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση τους αλλά και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής τους στην προστασία και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

CEIPES ΙΤΑΛΙΑΣ

H CEIPES Ιταλίας δημιούργησε πρόσφατα μια υπηρεσία που ασχολείται με την εκπαίδευση ενηλίκων και παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες στην περιοχή . Το τμήμα έχει επίσης ένα κέντρο τεκμηρίωσης που περιλαμβάνει διάφορες δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης , των ανθρωπίνων δικαιώματα και της ειρήνης στην Ευρώπη αλλά και της τέχνης και του πολιτισμού . Το κέντρο ονομάζεται GRUNDTIV προς τιμήν ενός από τους φορείς της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ευρώπη .