ΙMPORTANCE OF COUNCELLING

Το Training Course ΙMPORTANCE OF COUNCELLING πραγματοποιήθηκε στη Λετονία τον Μάρτιο του 2014 με τη συμμετοχή μελών της CEIPES Greece. Σκοπός του προγράμματος ήταν η σημασία της ορθής καθοδήγησης και ακολουθήθηκαν μέθοδοι και τεχνικές της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Erasmus+.